About

CV

2017-2021

Senior editor, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, view project


2013-2018      

Researcher, Danish Centre for Music publication, The Royal Library, Copenhagen


2015-2017       

Teacher, Zealand's School of Church Music, Roskilde.


2015-2017

Editor-in-chief, Custos - Journal for Early Music in Denmark

 


Employments at University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies, Section of Musicology


2018-2022

post.doc


2011-2017       

Part-time lecturer, music theory, composition, music history


2010       

Research Assistant


2007-2010   

Ph.D. fellowPh.D. in Musicology (Copenhagen 2010)


MA in Musicology (Copenhagen 2006)


BA in Musicology (Copenhagen 2004)


 


Other studies


2006-2007       

Doktorand at Universität Greifswald (Germany), Graduiertenkolleg Kontaktzone Mare Balticum


2005-2006       

Student at Sealand School of Church Music as organist


2005-2006       

Student at The Royal Danish Academy of Music as organist


1995-1999       

Private lessons in organ and composition with Bendt Gammeltoft-Hansen (Svendborg)


Member and secretary of the board of the Danish Musicological Society 2008-2014


Contact

Bjarke Moe


Nestors Allé 43

2650 Hvidovre


e-mail: bjarke.moe[at]gmail.com


phone: 0045 26 83 93 27

Recent publications

“»Galopader af stavelser«. Musikalske virkemidler bag integrationen af tekst og toner i reformationstidens danske salmesang”, i: Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Eva Skafte Jensen (red.), Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 2021, s. 463-485.


“The Editor’s Choice. From Sixteenth-Century Sources to Digital Editions Using MEI”, i: Margrethe Støkken Bue & Annika Rockenberger (eds.), Notated Music in the Digital Sphere. Possibilities and Limitations (= Nota Bene 15), Oslo: National Library of Norway, 2021, s. 57-75. (online: <https://issuu.com/nasjonalbiblioteket/docs/nota_bene_15_layout_issuu/57>)


“Salmer som sanglige udtryk. Når tekst og toner forenes i gensidig afhængighed”, i: Tidsskriftet SANG, årg. 1, nr. 1 (2020), s. 18-31 (online: <https://03583923-05f2-4731-8b44-d034249b9c09.filesusr.com/ugd/f86cf3_b42a41d279784dc1b725f41cd89cd158.pdf>)


“Tracing Compositional and Writing Processes in Source to the Choral Works of Niels W. Gade”, i: Danish Yearbook of Musicology, 43/1 (2019), s. 3-36 (<http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_43/dym43_1_01.pdf>)


'Træk af kvindernes musik i den danske renæssance', in: Grethe Jacobsen and Ninna Jørgensen (eds.), Kvindernes renæssance og reformation, Copenhagen : Museum Tusculanums Forlag, 2017, pp. 181-208.


"Gregoriansk sang efter reformationen i Danmark", i: Tidsskrift for tidlig musik, årg. 16, nr. 4 (december 2018), s. 14-19


"Et kig ind i kirkemusikerens værksted. Hvad fortæller noderne om organisten Niels W. Gade?", i: Organistbladet, årg. 83, nr. 7 (juli 2017), s. 264-273. <https://www.doks.dk/organistbladet/733-2017/juli/2175-et-kig-ind-i-kirkemusikerens-vaerksted >


"Niels W. Gade og kirkemusikken", i: Dansk Kirketidende, årg. 169, nr. 3 (marts 2017), s. 20-23.


"Jubilaren og hans kormusik. Niels W. Gade fylder 200 år i 2017", i: Organistbladet, årg. 83, nr. 2 (februar 2017), s. 52-61.
<www.doks.dk/organistbladet/728-2017/februar/2113-jubilaren-og-hans-kormusik>


Catalogue of Carl Nielsen's Works (= Danish Humanist Texts and Studies 53), together with Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Elly Bruunshuus Petersen, Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag, 2016, xiv+600 pp.


'Learning by Doing. On the Performance of Italian Music in the North by Mid-Seventeenth Century Musicians', in: Danuta Popinigis et al. (eds.), Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities. Various kinds, places, repertoire, performers, instruments, Gdańsk 2015, pp. 145-159


'Custos ‒ den lille hjælper', in: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 14/1 March (2016), pp. 24-25


'Nodehandel i København i 1600-tallet', in: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 28/1 (2015), pp. 23-32


'Composing for the moment – publishing for the future? Printed occasional music from the first half of seventeenth century Rostock', in: Peter Tenhaef (ed.), Gelegenheitsmusik des Ostseeraums vom 16. bis 18. Jahrhundert (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft Bd. 20), Berlin : Frank und Timme, 2015, pp. 133-152


'Tysk kirkemusik på farten', in: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 12/4 December (2014), pp. 14-15


Carl Nielsen Works Catalogue (CNW), with Niels Bo Foltmann, Axel Teich

Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Elly Bruunshuus Petersen, Danish Centre for Music Publication, 2014.

<www.kb.dk/dcm/cnw.html>


Paul von Klenau. Symfoni no. 9, with Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Danish Centre for Music Publication, DCM 014, Sep. 2014, xxxii+371 pages

<http://www.kb.dk/en/nb/dcm/udgivelser/klenau/9_symfoni.html>


'Matthias Weckmann på Nykøbing Slot. Historien om en musiker og en musiksamling', in: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 12/3 September (2014), pp. 16-18


'Nodehandel i København i 1600-tallet', in: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 11/3 September (2013), pp. 14-17


‘Heinrich Schütz as European cultural agent at the Danish courts’, in: Schütz-Jahrbuch, 33 (2011), pp. 129-142


‘København og musikken dér i det syttende århundrede’, in: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, November 2011, pp. 10-13


‘Copenhagen and its music in the seventeenth century’, in: CPH Post, November 2011, p. 3

<http://issuu.com/cphpost/docs/renaissance>


‘Italian Music at the Danish Court during the Reign of Christian IV. Presenting a Picture of Cultural Transformation’, in: Danish Yearbook of Musicology, 38 (2010-2011), pp. 15-32

<www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_38/volume_38_015_032.pdf>


Digital music edition: ‘To bryllupsmotetter af Georg Patermann (1610/1619)’, Danish Centre for Music Publication, DCM 008, December 2010, 48 pp. <http://www.kb.dk/en/nb/dcm/udgivelser/patermann/index.html>


Musikkulturel trafik i København og Rostock. Musikerrekruttering og repertoirefornyelse i første halvdel af 1600-tallet, PhD dissertation, University of Copenhagen, 2010, 287+305 pp.


Digital Editions of Music. Perspectives for Editors and Users. Proceedings, Axel Teich Geertinger og Bjarke Moe (eds.), 2008, 69 pp.

<www.bjarkemoe.dk/digitaleditions2008.pdf>


‘Forbindelser over Østersøen. Rostockerkantoren Daniel Friderici og Danmark’, in: A due. Musical Essays in Honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab, (= Danish Humanist Texts and Studies 37), Ole Kongsted et al. (eds.), Copenhagen, 2008, pp. 518-533


‘Digital Editions of Music. Time to take a stand’, in: Danish Yearbook of

Musicology 35, 2007, pp. 9-12. Together with Axel Teich Geertinger. 

<www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_35/volume_35_009_012.pdf>


Fra bisættelsesritual til kompositorisk kunstværk. En undersøgelse af Heinrich Schütz’  ‘Musicalische Exequien’ (1636), MA thesis, University of Copenhagen, 2006, 105 pp. + appendixes


Papers and lectures

" 'Medt atskillige melodier effter atskillige tiders leilighedt som seduanligt er'. Liturgisk sang i Lunds Stift efter reformationen", foredrag ved konferencen Celebration and Devotion in Lund Cathedral 1123-2023, Lund University, 27. august 2021

 

Reformation og salmer. Ny online udgave, seminar på Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet, 10. november 2020, sammen med Marita Akhøj Nielsen og Axel Teich Geertinger

 

”Digitale salmer som kulturarv”, gæsteforelæsning på kurset ”Musikhistorie som kulturarv”, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 20. oktober 2020

 

”Arkiver og musikforskning”, gæsteforelæsning på kurset ”Musikvidenskab som forskningsdisciplin”, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 15. september 2020

 

”H. C. Ørsted og det københavnske musikliv”, foredrag i Videnskabernes Selskab, 1. september, 2020 (inviteret) (online: <https://www.youtube.com/watch?v=43nLtbaKlQI&t>)

 

”Kompositorisk reception af kontrapunkt”, gæsteforelæsning på kurset ”Carl Nielsen genbesøgt”, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 23. april 2020

 

Debatoplæg om forskning i salmesang, Sangens Hus, Herning, 2. marts 2020

 

Thomissønjubilæum, foredrag ved Kirkemusikalsk Dag, Haderslev Stift, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 26. november 2019

 

Thomissønjubilæum, foredrag i Filologisk-historisk samfund, sammen med Marita Akhøj Nielsen og Axel Teich Geertinger, 20. november 2019

 

Foredragskoncert i forbindelse med 450-året for Thomissøns salmebog, Musica Ficta, sammen med Marita Akhøj Nielsen, Skt. Jacobs Kirke, København, 14. november 2019

 

Foredrag i forbindelse med 450-året for Thomissøns salmebog, sammen med Marita Akhøj Nielsen, Lørdagsuniversitet, arrangeret af Ribe Domsogn, 9. november 2019, kl. 10-13

 

Foredragskoncert i forbindelse med 450-året for Thomissøns salmebog, Musica Ficta, sammen med Marita Akhøj Nielsen, Ribe Domkirke, 8. november 2019

 

“Music and Language in Danish Reformation Hymns: Digital Editions, Technology and Musicology”, paper sammen med Axel Teich Geertinger ved seminaret First Meeting Early Musicologists in the Nordic Countries, Linnéuniversitetet, Växjö, 15.-17. oktober 2019.

 

Studiedag i forbindelse med Thomissønjubilæet, sammen med Marita Akhøj Nielsen, Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde, lørdag 28. september 2019, kl. 10-16.

 

“Musik for fuldt tryk. Noder og salmesang i Thomissøns salmebog”, foredrag ved seminar på Det Kongelige Bibliotek, 9. september 2019.

 

“Printing Technique, Musical Notation and Hymn Singing during the Reformation in Denmark”, MedRen, Basel, juli 2019

 

“Composing and performing motets in Rostock around 1600”, foredrag i forbindelse med 94. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft e. V., Universität Rostock, 17. maj 2019

 

“The Editor’s Choice. From Sixteenth Century Sources to Digital Editions Using MEI”, seminaret “Notated Music in the Digital Sphere: Possibilities and Limitations”, Nationalbiblioteket Oslo, 25. oktober 2018

 

 “Plainsong traditions during the Danish Reformation c. 1528−1573”, Konferencen Cantus Planus, Universitet Växjö, 8. august 2018.


"Niels W. Gade og kormusikken", 6. maj 2017, Det Kgl. Bibliotek, Gade-Fest.

 

"Gades kormusik frem fra glemslen ", 16. feb. 2017, Holmens Kirkes Menighedssal.

 

Foredrag om Niels W. Gade, 5. feb. 2017, Islev Kirke.


'Mixed traditions. On the music making at the Nykøbing Castle 1631-1647', paper at the Heinrich Schütz-Festival (arranged by Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft e. V. and Copenhagen Renaissance Music Festival), Copenhagen 2 Oktober 2014.


'Learning by doing. On the performance of Italian Music in the North by mid-seventeenth century musicians', paper at the conference Musica Baltica, Gdansk, May 2014.


'Composing for the moment – publishing for the future? Printed occasional music from 17th-century Rostock', paper at Internationale Musikwissenschaftliche Tagung: »Gelegenheitsmusik des Ostseeraums vom 16. bis 18. Jahrhundert«, Universität Greifswald, 21.–23. March 2013.


‘Italian music in Denmark in the 1640s: Highlighting some problems of studying cultural transformation’, paper at the workshop Musical-Cultural Exchange in Early Modern Europe 1550–1750, Uppsala University, October 2012.


‘ ‘Taking care of his majesty’s instruments’: The Copenhagen Court and the Circulation of Musical Instruments in the First Half of the Seventeenth Century’, paper at 15th Biennial International Conference on Baroque Music, Southampton, 14 July 2012.


‘Når gammel musik bliver ung igen. Nogle overvejelser om opførelser af ‘tidlig musik’ ’, paper at the seminar Kilder i kontekst. Middelalder og renæssance i musikvidenskabens lys, Danish Musicological Society, Section of Musicology (University of Copenhagen), 10 March 2012.


‘Mogens Pedersøn (ca. 1585-1623): ‘…at forbedre sig udi musica’ ’, lecture at choir workshop, 28 January 2012. Reviewed in dofnyt, March (vol. 12, no. 1), pp. 10-11. <http://issuu.com/danskoplysning/docs/dof_nyt_2012_1_tryk>


‘From Schütz to Geist - German Music in Scandinavia in the seventeenth century’, lecture at the seminar Copenhagen Renaissance Music Festival, 7 November 2011.


‘Reformationen – Brud og kontinuitet’, lecture at the Reformation jubilee, Helsingør Cathedral, 31 October 2011.


‘Heinrich Schütz as European cultural agent at the Danish courts’, paper at Internationales Wissenschaftliches Symposion „Heinrich Schütz und Europa – Heinrich Schütz in Kassel“, Hofgeismar, November 2010


‘Musikermobilität im Ostseeraum im 17. Jahrhundert’, paper at Musica Baltica: Towards a Baltic Network, Universität Greifswald, August 2008


‘Digital editions of music’, paper at Musica Baltica: Towards a Baltic Network, Universität Greifswald, August 2008


‘Musik als multifunktionelles Medium in frühneuzeitlichen Musikdrucken am Beispiel der Madrigalsammlungen „Giardino novo“ (1605/1606)’, paper at Kommunikation und Integration, Augsburg, November 2006